NASZA OFERTA

Sprzęgła

1. Sprzęgła Hydrokinetyczne

1.1. O stałym napełnieniu

Sprzęgło hydrokinetyczne firmy WESTCAR jest zaprojektowane z myślą zapewnienia instalacjom optymalnej niezawodności i trwałości. Umieszczone jest pomiędzy silnikiem (napęd) a maszyną (element napędzany).Sprzęgła hydrokinetyczne są najłatwiejszym i najtańszym sposobem utworzenia doskonale elastycznego ciągu napędowego, ponieważ nie są potrzebne w nim części mechaniczne pomiędzy silnikiem a napędzanym urządzeniem lub maszyną. Brak części mechanicznych oznacza praktyczny brak zużycia.

ZALETY STOSOWANIA SPRZĘGIEŁ HYDRAULICZNYCH

 • łatwy rozruch ze stopniowym przyśpieszeniem elementu napędzanego
 • automatyczna korekcja prędkości obciążenia na podstawie synchronicznej prędkości dwóch lub więcej silników
 • ciąg napędu jest zabezpieczony przed przeciążeniem
 • tłumione są drgania obrotów
 • przenoszony moment jest zgodny ze wstępnie ustawionymi wartościami
 • silniki elektryczne mogą być stosowane bezpośrednio w linii, bez rozruszników gwiazda-trójkąt i silników pierścieniowych z reostatem.

1.2. O stałym napełnieniu z dyszą regulacyjną

Sprzęgło hydrauliczne typu PSS jest zaawansowanym projektem sprzęgła hydraulicznego o stałym napełnieniu, które w połączeniu z silnikiem o stałej prędkości pozwala na bardzo małe obciążenia podczas startu, zapewnia płynne przyspieszenie oraz zabezpiecza przed przeciążeniem silnika oraz maszyny napędzanej. Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego w układzie napędowym umożliwia instalację mniejszego silnika ponieważ sprzęgło typu PSS pozwala na uruchomienie silnika szybko do prędkości, w której jego zdolność przeciążeniowa może być wykorzystana do uruchomienia maszyny.Sprzęgła te mogą być stosowane w maszynach przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych w strefach „a”, „b” i „c” zagrożenia wybuchu metanu oraz A i B stopnia zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.

ZASTOSOWANIA: Przenośniki, kruszarki, młyny kulowe, granulatory pierścieniowe, wirówki, miksery, pompy, wentylatory, itp.

O-stałym-napełnieniu-z-dyszą-regulacyjną

 

1.3. O stałym napełnieniu w obudowie stalowej

Sprzęgła hydrokinetyczne typu SFC w obudowie stalowej są przeznaczone do stosowania w napędach maszyn o dużej bezwładności, pracujących w ciężkich warunkach ruchowych, narażonych na znaczne i gwałtowne przeciążenia. Stosowanie sprzęgieł hydrokinetycznych typu SFC przyczynia się do złagodzenia rozruchu napędu, skrócenia czasu pracy silnika elektrycznego przy dużych prądach, tłumienia nagłych szarpnięć i zahamowań, anulowania wszelkich dynamicznych nadwyżek obciążeń.Sprzęgła te mogą być stosowane w maszynach przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych w strefach „a”, „b” i „c” zagrożenia wybuchu metanu oraz A i B stopnia zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.

ZASTOSOWANIA: Przenośniki taśmowe i zgrzebłowe, strugi węglowe, kruszarki, pompy oraz młyny, piece obrotowe, elewatory, rozdrabniarki, ciągarki i windy kablowe.

O-stałym-napełnieniu-w-obudowie-stalowej

1.4. Sprzęgło hydrokinetyczne typu SH

Sprzęgła hydrokinetyczne typu SH są przeznaczone do stosowania w napędach maszyn o dużej bezwładności, pracujących w ciężkich warunkach ruchowych, narażonych na znaczne i gwałtowne przeciążenia. Stosowanie sprzęgieł hydrokinetycznych typu SH przyczynia się do złagodzenia rozruchu napędu, skrócenia czasu pracy silnika elektrycznego przy dużych prądach, tłumienia nagłych szarpnięć i zahamowań, anulowania wszelkich dynamicznych nadwyżek obciążeń.

ZASTOSOWANIA: Sprzęgła te mogą być stosowane w maszynach przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych w strefach „a”, „b” i „c” zagrożenia wybuchu metanu oraz A i B stopnia zagrożenia wybuchu pyłu węglowego w: przenośnikach taśmowych i zgrzebłowych, strugach węglowych, kruszarkach, pompach oraz młynach, piecach obrotowych, elewatorach, rozdrabniarkach, ciągarkach i windach kablowych.

KORZYŚCI: Silnik i maszyna mogą być dobierane wg warunków pracy stabilnej, a nie rozruchu- łagodny rozruch- możliwość użycia zwykłego silnika na prąd zmienny- ochrona silnika i maszyny- przedłużona trwałość części mechanicznych- wydłużenie okresów między remontami- równoważenie szybkości i obciążenia w napędach wielosilnikowych.

Sprzęgło-hydrokinetyczne-typu-SH

2. Sprzęgła jednokierunkowe

Sprzęgła jednokierunkowe SJ są niezastąpionym elementem konstrukcyjnym w budowe maszyn i pojazdów. Pewne konstrukcje zrealizować można prawidłowo tylko przy użyciu sprzęgieł jednokierunkowych SJ. Sprzęgła te gwarantują bezpieczeństwo pracy oraz ekonomiczność. Podstawowym zadaniem sprzęgieł jednokierunkowych SJ jest blokada ruchu powrotnego.

Sprzęgła-jednokierunkowe

3. Sprzęgło wysokoelastyczne

Sprzęgła wysokoelastyczne typu SET charakteryzują się możliwością dużej kompensacji gwałtownych, krótkotrwałych wzrostów obciążenia ponad nominalną wartość przenoszonego momentu obrotowego, a jednocześnie zabezpieczają cały zespół napędowy. W razie stałego zablokowania maszyny napędzanej przy pracującym silniku nastąpi zerwanie segmentu elastycznego, który pełni rolę bezpiecznika. Zwiększoną elastyczność sprzęgieł typu SET uzyskano poprzez zastosowanie dwóch elementów elastycznych: wkładki i segmentu. Piasta nakładana na wał przekładni jest połączona za pomocą śrub z “segmentem elastycznym” oraz tarczą kłową, która poprzez “wkładkę elastyczną” przenosi moment obrotowy na piastę osadzoną na wale silnika. Wkładka elastyczna jest swobodną w układzie w związku z czym, sprzęgło jest w tym miejscu rozłączne, co ma kapitalne znaczenie podczas zabudowy w napędzie, nie wymaga rozkręcenia połączeń śrubowych wykonanych podczas montażu w fabryce.

WARUNKI PRACY WKŁADKI ELASTYCZNEJ: Praca w środowisku o pH 5÷12 w zakresie temperatur od – 40°C do +100°C. Odporność na chemikalia, w tym na: popularne rozpuszczalniki, benzyny, oleje i smary, kwas siarkowy i solny, ług sodowy, słoną wodę.

ZASTOSOWANIA: Podstawowym zastosowaniem sprzęgieł wysokoelastycznych typu SET jest połączenie silnika elektrycznego z wałem przekładni w napędach przenośników taśmowych i zgrzebłowych, sprężarek, pomp, wentylatorów i w innych maszynach i urządzeniach.

Sprzęgło-wysokoelastyczne

4. Sprzęgła wysokoelastyczne

 • Sprzęgło wysokoelastyczne rozbieralne MÓJ
 • Sprzęgło wysokoelastyczne DUAL
 • Sprzęgło wysokoelastyczne z wkładką Omega
 • Sprzęgło wysokoelastyczne z wkładką Viva
 • Sprzęgło wysokoelastyczne SURE-FLEX
 • Sprzęgło wysokoelastyczne z wkładką DURA-FLEX

5. Elastyczne oraz elastyczne rozbieralne

 • Sprzęgło elastyczne SP
 • Sprzęgło elastyczne TYTAN
 • Sprzęgło elastyczne PENCO-FLEX